Google Console: Google ads: Google Tag Manager: Google Analytics
 • Tư vấn Luật Đất Đai
  • Quy hoạch
  • Bản Đồ Quy Hoạch
  • Tin Quy Hoạch
  • Tin tức
  • Tư vấn Luật Đất Đai
  • Tin Thị Trường
  • Tin Tức Phú Quốc
  • Kinh Nghiệm - Kiến Thức
  • Du Lịch Giải Trí

Điều kiện tách thửa, hợp thửa đối với từng loại đất ở Phú Quốc

Cập Nhật: 23/3/2021 | 11:04:13 AM

Để tách thửa hay hợp thửa đất ở Phú Quốc phải đáp ứng nhiều điều kiện. Dưới đây là chi tiết điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa đối với từng loại đất tại Phú Quốc mới nhất theo quy định của Chính phủ.

1. Cơ sở pháp lý quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại Phú Quốc

Cơ sở pháp lý điều chỉnh điều kiện tách, hợp thửa tại Thành phố Phú Quốc là các văn bản pháp luật sau đây:

 • Luật Đất đai 2013
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP
 • Nghị định 01/2017/NĐCP

2. Điều kiện tách thửa đối với từng loại đất ở Phú Quốc

Tách thửa đất là quy trình phân chia quyền sở hữu đất đai từ một người đứng tên, chịu trách nhiệm sang nhiều đối tượng khác nhau. Việc tách thửa phải được thực hiện theo đúng những quy định của pháp luật. Đất ở đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi muốn tách thửa thì cần có điều kiện sau đây:

Thửa đất được tách thửa khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung sau đây:

 • Thửa đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và trong thời hạn sử dụng đất.
 • Diện tích thửa đất tách thửa chưa có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai.
 • Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo điều kiện và diện tích tối thiểu được tách thửa tương ứng của từng loại đất theo quy định.
 • Thửa đất tách thửa không thuộc dạng phân lô, bán nền quy định tại Điều 3 của Quy định này.

 

Điều kiện tách thửa, hợp thửa đối với từng loại đất ở Phú Quốc

Để tách thửa đất Phú Quốc cần thỏa mãn các điều kiện theo quy định pháp luật

3. Điều kiện hợp thửa đối với từng loại đất ở Phú Quốc

Hợp thửa đất là gộp các quyền sử dụng đối với các thửa đất liền kề của một chủ sử hữu lại thành một quyền sử dụng đất chung cho các thửa đất. Hay còn được hiểu là đăng ký một quyền sử dụng đất mới tương ứng với thửa đất mới được tạo thành từ các thửa đất liền kề cùng chủ ban đầu. Kết quả của thủ tục hợp thửa là một quyền sử dụng đất mới tương ứng với thửa đất “mới” được hợp thành từ các thửa đất liền kề ban đầu. Trong đó phải phù hợp với các điều kiện sau:

 • Các thửa đất phải có cùng mục đích sử dụng đất.
 • Các thửa đất phải liền kề nhau.
 • Các thửa đất có cùng nguồn gốc, thời hạn sử dụng đất. Trong đó: 
 1. Trường hợp các thửa đất có nguồn gốc, thời hạn sử dụng sử dụng đất khác nhau, khi hợp thửa thì phải thể hiện ranh giới giữa các phần đất bằng đường nét đứt xen nét chấm, kèm theo ghi chú thích theo mục đích của đường ranh giới đó.
 2. Trường hợp khi nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp cho người sử dụng đất liền kề quy định tại khoản 11 Điều 1 của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ khi hợp thửa thì thời hạn sử dụng đất phải thống nhất với thời hạn sử dụng đất của thửa đất mà người sử dụng đất liền kề đang sử dụng.
 • Trường hợp thửa đất có diện tích lớn hơn diện tích tối thiểu, khi tách một phần thửa đất đó để hợp thửa với thửa đất liền kề mà thửa đất liền kề này có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu, thì thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích tối thiểu; thửa đất sau khi hợp thửa không bị điều chỉnh về diện tích tối thiểu tách thửa quy định tại khoản 3 Điều 3 của Quyết định này.

Điều kiện tách thửa, hợp thửa đối với từng loại đất ở Phú Quốc

Tìm hiểu kỹ điều kiện tách thửa đất Phú Quốc giúp các nhà đầu tư hạn chế tối đa rủi ro

4. Trường hợp không được phép tách thửa, hợp thửa

Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng phải chú ý đến những trường hợp không được phép tách thửa hay hợp thửa để tránh những rủi ro về mặt pháp lý đất Phú Quốc khi tiến hành mua bán đất. Cụ thể là 3 trường hợp sau:

 • Khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị; mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị thực hiện theo quy định của pháp luật về dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở.
 • Dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại khu vực không nằm trong khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị; mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 41 của Nghị định số 43/2014/NĐCP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.
 • Tách thửa theo dạng phân lô, bán nền áp dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 41 của Nghị định số 43/2014/NĐCP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 của Nghị định số 148/2020/NĐCP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Trên đây là phần tư vấn về vấn đề điều kiện tách thửa, hợp thửa đối với từng loại đất ở Phú Quốc nếu bạn cần được tư vấn chi tiết hơn và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi đến Hotline 090.2266.769 của Bdsphuquoc.net.vn để được giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

(Nguồn: Thu Thảo)

Bình luận
 • Quảng cáo phải tin tức
Thiết kế © 2021 bdsphuquoc.net.vn
0902266769
Google Ads: Google Tag Manager: