Google Console: Google ads: Google Tag Manager: Google Analytics
 • Tư vấn Luật Đất Đai
  • Quy hoạch
  • Bản Đồ Quy Hoạch
  • Tin Quy Hoạch
  • Tin tức
  • Tư vấn Luật Đất Đai
  • Tin Thị Trường
  • Tin Tức Phú Quốc
  • Kinh Nghiệm - Kiến Thức
  • Du Lịch Giải Trí

Hướng dẫn đính chính sổ đỏ bị sai thông tin mới nhất 2021

Cập Nhật: 2/6/2021 | 4:30:54 PM

Hiện nay, ở Phú Quốc có rất nhiều trường hợp cấp sổ đỏ bị sai thông tin cá nhân, sổ đỏ bị sai năm sinh, CMND tới sai diện tích thực tế, địa chỉ thường trú,... Vấn đề này thì pháp luật quy định như thế nào? Hãy cùng bdsphuquoc.net.vn giải đáp trong bài viết dưới đây.

Cấp sổ đỏ sai là gì?

Có rất nhiều các trường hợp sổ đỏ bị cấp sai diện tích, thông tin sổ đỏ sai số chứng minh nhân dân, sổ đỏ ghi sai địa chỉ, tên người sở hữu, người sử dụng đất… Tùy thuộc vào mỗi trường hợp cụ thể mà sẽ áp dụng các quy định về biện pháp và thủ tục xử lý sổ đỏ bị sai sót thông tin.

Cấp sổ đỏ sai là gì? Nhìn chung cấp sổ đỏ sai là việc sổ đỏ có các thông tin trên sổ không đúng, trung thực với thực tế và có để đây là sự vô tình hoặc cố ý của người có thẩm quyền. Việc cấp sổ đỏ bị sai diện tích, tên, sai thẩm quyền, quy trình… sẽ căn cứ sẽ có thể được cơ quan có thẩm quyền đính chính thông tin hoặc thực hiện việc thu hồi cấp sổ đỏ mới hay thu hồi mà không cấp sổ mới.

Hướng dẫn đính chính sổ đỏ bị sai thông tin mới nhất 2021

Sai thông tin trên sổ đỏ xử lý như thế nào?

Thủ tục xử lý sổ đỏ bị sai thông tin

Người được cấp quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất ở Phú Quốc nhận thấy thông tin về diện tích, địa chỉ, năm sinh số cmnd, địa chỉ, tên người được cấp… sẽ phải làm những gì để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình.

Hiện nay, pháp luật ghi nhận có 2 các thức xử lý cho việc thông tin sổ đỏ bị sai bao gồm nhiều trường hợp. Cụ thể:

 • Đối với các trường hợp thuộc quy định tại khoản 1 Điều 106 Luật đất đai 2013 thì sẽ áp dụng hình thức đính chính thông tin sổ đỏ đã cấp sai cho người sử dụng hoặc người sở hữu tài sản gắn liền với đất.
 • Đối với các trường hợp sổ đỏ bị sai thông tin thuộc quy định tại điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013 thì cách thức xử lý sổ đỏ cấp sai sẽ áp dụng các hình thức: Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp

Phụ thuộc vào từng trường hợp sổ sổ bị sai thông tin cụ thể mà có cách xử lý khác nhau dành cho người được cấp giấy chứng nhận QSDĐ đó là điều chỉnh đính chính là thông tin hoặc cấp đổi hay bị thu hồi sổ đỏ cấp sai diện tích, hủy sổ đỏ cấp sai.

Dưới đây là cách xử lý các trường hợp sổ đỏ bị cấp sai thông tin, cấp sổ đỏ sai diện tích, cấp sổ đỏ sai thẩm quyền, sổ đỏ cấp sai quy trình cụ thể bạn có thể tham khảo:

1. Thủ tục xử lý thông tin sổ đỏ bị sai

Điều 106 khoản 1 Luật đất đai quy định:

“1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây :

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó.

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.”

Như vậy, quy định tại khoản 1 Điều 106 này thì  có nhiều trường hợp sai sót thông tin trong sổ đỏ và sẽ được đính chính bao gồm:

- Sổ đỏ bị sai địa chỉ: địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ nhân thân, pháp nhân (doanh nghiệp, tổ chức) tại thời điểm được cấp giấy chứng nhận của người đó.

- Sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân, nhân thân như:

 • Sổ đỏ bị sai năm sinh   
 • Sổ đỏ sai tên đệm, tên gọi      
 • Sổ đỏ sai số CMND
 • Sai sót về thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đất đai, tài sản gắn với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai xác nhận:

Nếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất (gọi chung là sổ đỏ) bị sai thông tin nhân thân, thửa đất hay tài sản mà do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp thì: Theo quy định thì cơ quan cấp thì theo quy định cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ phải có trách nhiệm đính chính lại thông tin trên sổ đỏ bị sai cmnd, tên, địa chỉ…

Vì vậy, khi phát hiện có sai lệch thông tin trên sổ đỏ trong các trường hợp nêu trên thì người sử dụng đất, người sở hữu tài sản gắn liền với đất bị ghi sai cần làm thủ tục đính chính lại cho đúng và cơ quan cấp Giấy chứng nhận cho bạn sẽ có trách nhiệm đính chính lại thông tin này.

2. Thủ tục đính chính thông tin trong sổ đỏ bị sai thông tin

Căn cứ vào  Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về thủ tục điều chỉnh, thủ tục cấp lại sổ đỏ như sau:

“Điều 10. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai  theo quy định như sau:

a) Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện nội dung Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì nộp hồ sơ gồm:

- Đơn phản ánh việc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp”.

Như vậy, với người sử dụng đất, sở hữu tài sản khi phát hiện thông tin sổ đỏ bị sai so với khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận thì cần làm một bộ hồ sơ như trên nộp tại cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận (có thể là UBND cấp tỉnh, cấp huyện hoặc cơ quan tài nguyên môi trường tùy thuộc vào việc bạn thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nào và được quy định cụ thể tại Điều 105 Luật Đất Đai 2013.) để xin đính chính.

Hướng dẫn đính chính sổ đỏ bị sai thông tin mới nhất 2021

Thủ tục đính chính sổ đúng quy định hiện hành

Các bước làm thủ tục đính chính như sau:

- Nộp 1 bộ hồ sơ đính chính Giấy chứng nhận cho Văn phòng đăng ký đất đai bao gồm:

 • 01 đơn đề nghị đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp đối với trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
 • Chuẩn bị thêm sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân bản sao công chứng để làm căn cứ đối chiếu với sổ đỏ

- Sau khi nộp hồ sơ thì văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

 • Kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót;
 • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót;
 • Chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

3. Xử lý sổ đỏ bị sai diện tích, thẩm quyền, quy trình cấp

Điểm, d khoản 2 Điều 106 Luật đất đai quy định: 

“2. Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:...

d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.”

Theo đó các trường hợp sổ đỏ cấp sai thẩm quyền, không đúng đối tượng, sổ đỏ bị sai diện tích, cấp sai quy trình không đúng điều kiện được cấp… sẽ bị Nhà nước tiến hành thu hồi.

Mặt khác, qua quy định trên thì đối với trường hợp cấp sổ đỏ sai diện tích nếu do lỗi của cơ quan cấp sổ đỏ thì chủ sở hữu, người sử dụng đất có thể được đề nghị đính chính thông tin bị sai mà không bị thu hồi. Trong trường hợp sổ đỏ cấp sai diện tích (không đúng diện tích đất) thì có thể bị thu hồi và xử lý sau khi có kết luận của thanh tra cùng cấp văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.

Về thủ tục xử lý thu hồi sổ đỏ cấp sai diện tích, thẩm quyền, quy trình, trái quy định của pháp luật sẽ được xử lý như sau:

Khoản 3 Điều 106 Luật đất đai 2013 quy định: "Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong trường hợp: Thu hồi sổ đỏ đã cấp với trường hợp tại điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013 sẽ do cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ được quy định tại Điều 105 của Luật Đất đai 2013 sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai”.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 56, Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (sửa đổi, bổ sung Điểm b và Điểm c, Khoản 4, Điều 87 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

“b) Trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì kiểm tra lại, thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định;

c) Trường hợp người sử dụng đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có trách nhiệm kiểm tra, xem xét quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai”.

Trên đây là toàn bộ những thông tin về về hướng dẫn đính chính sổ đỏ bị sai thông tin bao gồm: sổ đỏ bị sai số CMND, sai địa chỉ thường trú trên sổ đỏ, sai tên trong sổ đỏ, sai số thửa đất, vị trí, sai diện tích trong sổ đỏ, sổ đỏ cấp sai thẩm quyền, sổ đỏ cấp sai quy trinh với cách thức đính chính hoặc thu hồi sổ đỏ cấp sai.

Hy vọng các thông tin này sẽ thực sự hữu ích đối với người sử dụng đất, sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất.

Bạn đọc cũng có thể tham khảo thêm bài viết: Giải chấp sổ đỏ là gì? Quy trình, thủ tục giải chấp sổ đỏ ngân hàng

(Nguồn: BDS Phú Quốc)

Bình luận
 • Quảng cáo phải tin tức
Thiết kế © 2021 bdsphuquoc.net.vn
0902266769
Google Ads: Google Tag Manager: