Google Console: Google ads: Google Tag Manager: Google Analytics
 • Tư vấn Luật Đất Đai
  • Quy hoạch
  • Bản Đồ Quy Hoạch
  • Tin Quy Hoạch
  • Tin tức
  • Tư vấn Luật Đất Đai
  • Tin Thị Trường
  • Tin Tức Phú Quốc
  • Kinh Nghiệm - Kiến Thức
  • Du Lịch Giải Trí

Có được bán nhà đất cho người khác khi chưa sang tên sổ đỏ?

Cập Nhật: 25/10/2021 | 2:11:05 PM

Chỉ có một vài trường hợp sổ đỏ đứng tên người khác nhưng người đang cầm giữ sổ được chuyển nhượng, còn lại phải sang tên theo quy định, sau đó mới được chuyển nhượng, tặng cho.

Chưa sang tên sổ đỏ có được bán nhà đất?

Khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định rõ, việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở đã có Sổ đỏ nhưng chưa sang tên dẫn tới tình trạng tiền đã trả hết nhưng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở vẫn thuộc về bên bán (bên chuyển nhượng)

Như vậy, từ ngày 1/7/2014 đến nay, nếu muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác mà đất đó có được do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho thì phải hoàn tất thủ tục sang tên và chỉ khi nào giấy chứng nhận đứng tên mình mới được chuyển nhượng cho người khác.

>>> XEM THÊM:

Trường hợp nào chưa sang tên sổ đỏ vẫn được bán nhà đất

Một số trường hợp chưa sang tên/không cần sang tên sổ đỏ nhưng vẫn được bán nhà đất như sau:

Thứ nhất, nhận thế chấp quyền sử dụng đất.

Khoản 1 Điều 317 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, thế chấp tài sản là việc một bên dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia.

Khi thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bên thế chấp sẽ giao giấy chứng nhận cho bên nhận thế chấp trong trường hợp các bên có thỏa thuận về việc đó.

Chưa sang tên sổ đỏ vẫn được bán nhà đất trong một số trường hợp.

Thứ 2, toàn bộ người nhận thừa kế là người nước ngoài.

Khoản 3 Điều 186 Luật Đất đai 2013 quy định: Trường hợp tất cả người nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất đều là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam quy định tại Khoản 1 Điều này thì người nhận thừa kế không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng được chuyển nhượng hoặc được tặng cho quyền sử dụng đất thừa kế.

Nói cách khác, khi chuyển nhượng, tặng cho trong trường hợp này thì giấy chứng nhận đó vẫn đứng tên người để lại thừa kế chứ không đứng tên mình.

Tóm lại, chỉ có một vài trường hợp sổ đỏ đứng tên người khác nhưng người đang cầm giữ sổ được chuyển nhượng, còn lại phải sang tên theo quy định sau đó mới được chuyển nhượng, tặng cho.

Mua bán nhà đất nhưng chưa sang tên Sổ đỏ thì làm thế nào?

Hiện nay nhiều người mua bán nhà đất Phú Quốc nhưng không thực hiện thủ tục sang tên. Vậy, mua bán nhà đất nhưng chưa sang tên Sổ đỏ thì làm thế nào để việc chuyển nhượng có hiệu lực pháp luật?

Mua bán nhà đất trước ngày 01/7/2014

Theo khoản 2 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định (chưa đăng ký biến động hay còn gọi là chưa sang tên Sổ đỏ) được quy định như sau:

Người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 01/7/2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền hoặc hợp đồng, giấy tờ chuyển nhượng thì nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận mà không phải làm thủ tục đăng ký biến động, cụ thể:

 • Bước 1. Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận
 • Bước 2. Giải quyết yêu cầu

- Văn phòng đăng ký đất đai thông báo bằng văn bản cho bên chuyển nhượng, tặng cho, để thừa kế và niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận.

- Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương nếu:

+ Không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp không nộp Giấy chứng nhận để làm thủ tục đồng thời cấp Giấy chứng nhận mới.

+ Nếu có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai hướng dẫn các bên nộp đơn đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định.

 • Bước 3. Trả kết quả

Như vậy, trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở trước ngày 01/7/2014 (ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành) mà chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền hoặc hợp đồng, giấy tờ chuyển nhượng nhưng chưa đăng ký biến động thì nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận mới, Giấy chứng nhận cũ sẽ bị hủy.

Mua bán nhà đất nhưng chưa sang tên Sổ đỏ thì xử lý thế nào? (Ảnh minh họa)

Mua bán nhà đất từ 01/7/2014 đến nay

Nếu chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở nhà ở từ ngày 01/7/2014 đến nay mà chưa sang tên thì các bên thực hiện đúng thủ tục sang tên theo quy định pháp luật, cụ thể:

 • Bước 1. Công chứng hoặc chứng thực hợp đồng
 • Bước 2. Kê khai nghĩa vụ tài chính
 • Bước 3. Nộp hồ sơ sang tên

Mua bán nhà đất Phú Quốc nhưng chưa sang tên Sổ đỏ thì việc mua bán đó chưa có hiệu lực pháp luật. Hiện nay, muốn có hiệu lực pháp luật thì các bên phải thực hiện thủ tục sang tên./.

(Nguồn: BDS Phú Quốc)

Bình luận
 • Quảng cáo phải tin tức
Thiết kế © 2021 bdsphuquoc.net.vn
0902266769
Google Ads: Google Tag Manager: