Google Console: Google ads: Google Tag Manager: Google Analytics
 • Kinh Nghiệm - Kiến Thức
  • Quy hoạch
  • Bản Đồ Quy Hoạch
  • Tin Quy Hoạch
  • Tin tức
  • Tư vấn Luật Đất Đai
  • Tin Thị Trường
  • Tin Tức Phú Quốc
  • Kinh Nghiệm - Kiến Thức
  • Du Lịch Giải Trí

Tìm hiểu cách tính giá đền bù đất nông nghiệp 2021

Cập Nhật: 16/4/2021 | 2:16:31 PM

Trong 1 số trường hợp, Nhà nước sẽ quyết định thu lại quyền sử dụng đất nông nghiệp. Vậy khi đất nông nghiệp bị thu hồi theo quyết định thu hồi nhà đất thì giá đền bù đất nông nghiệp sẽ là bao nhiêu?

Chi tiết hãy cùng tìm hiểu cách tính giá đền bù đất nông nghiệp 2021 qua bài viết dưới đây.

Tìm hiểu cách tính giá đền bù đất nông nghiệp 2021

Đất nông nghiệp là đất dùng để canh tác, sản xuất phục vụ mục đích nông nghiệp như trồng cây, trồng rừng, làm muối, nuôi trồng thủy hải sản…

I. Chính sách nhà nước về đền bù đất nông nghiệp 2021

Đất nông nghiệp được xem là tư liệu sản xuất chính của người nông dân vì vậy khi nhà nước thu hồi với mục đích cho kinh tế - xã hội, quốc phòng hay mục đích khác thì những người đủ điều kiện theo luật hiện hành sẽ được hưởng chính sách đền bù. 

1. Hình thức đền bù đất nông nghiệp tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Hình thức đền bù đất nông nghiệp căn cứ theo Điều 74 Luật Đất Đai 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi. Người nông dân khi có đất bị thu hồi có đủ điều kiện được đền bù theo quy định thì sẽ được đền bù theo hai hình thức sau:

 • Đền bù bằng đất: Việc đền bù bằng đất được thực hiện bằng cách giao đất nông nghiệp có cùng mục đích sử dụng với đất thu hồi bằng diện tích đất tương đương.
 • Đền bù đất nông nghiệp bằng tiền: Trường hợp nhà nước không có đất tương tự để đền bù, người dân sẽ được bồi thường một khoản tiền bằng giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất tại thời điểm quyết định thu hồi. Với trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới, nếu có chênh lệch về giá trị thì phải thanh toán bằng tiền đối với phần chênh lệch đó.

Như vậy có hai hình thức người bị thu hồi đất nông nghiệp được đền bù là đền bù bằng đất nông nghiệp tương đương hoặc đền bù bằng tiền tương đương giá đất hiện tại.

>> THAM KHẢO THÊM: Mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp năm 2021

2. Chính sách hỗ trợ ổn định sản xuất

Ngoài các khoản đền bù như bằng đất tương đương hoặc bằng tiền về đất khi bị thu hồi. Chủ sở hữu đất nông nghiệp bị thu hồi có thể được xem xét nhận các hỗ trợ khác được quy định tại khoản 2 Điều 83 Luật Đất đai 2013 như sau:

 • Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất:

Việc hỗ trợ các đối tượng đang có thu nhập dựa trên việc sản xuất nông nghiệp khi bị thu hồi đất có thể phần nào ổn định đời sống của mình. Mục đích là để họ có thể tiếp tục lao động sản xuất nông nghiệp trên phần đất được đền bù nếu như được bồi thường bằng đất.

 • Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm:

Với những trường hợp là cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp có đất bị thu hồi mà có điều kiện tiếp tục sản xuất thì có thể được xem xét hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ dựa trên điều kiện thực tế của địa phương. Khi gặp trường hợp này, địa phương sẽ lập và phê duyệt các phương án đào tạo, chuyển đổi nghề. Tìm kiếm nghề nghiệp với phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Trong quá trình lập phương án chuyển đổi nghề hoặc tìm kiếm việc làm. Chính quyền địa phương phải lấy ý kiến của cả người thu hồi đất.

 • Hỗ trợ khác:

Đối với các trường hợp là hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp mà bị thu hồi đất trong khi chưa đủ điều kiện được bồi thường thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét hỗ trợ cho phù hợp với điều kiện của địa phương.

Các khoản hỗ trợ khác này sẽ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định dựa trên tình hình thực tế của địa phương. Việc hỗ trợ này nhằm để bảo đảm công bằng với người có đất bị thu hồi. Đảm bảo họ đều có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất.

II. Giá đền bù đất nông nghiệp 2021 tại Phú Quốc, Kiên Giang

1. Tính giá đền bù với đất nông nghiệp

Giá bồi thường đối với đất sẽ dựa trên bảng giá bán đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. Để xác định giá đất bồi thường, các cơ quan chức năng sẽ điều tra, thu thập thông tin về thửa đất. Giá đất thị trường cũng như thông tin giá đất Phú Quốc chính xác nhất trong cơ sở dữ liệu đất đai. Từ đó áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp.

Tìm hiểu cách tính giá đền bù đất nông nghiệp 2021

Giá đền bù đất nông nghiệp được tính toán theo quy định của nhà nước

Đất được đền bù là đất trong hạn mức cấp đất nông nghiệp ở địa phương. Phần diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức không được đền bù về đất. Tuy nhiên, họ sẽ được đền bù chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Giá đền bù đất nông nghiệp: = Diện tích đất bị thu hồi (m2) x Giá đền bù (VNĐ/m2).

Trong đó: giá đất được tính bằng = Giá đất ghi trong bảng giá đất x Hệ số điều chỉnh đất nông nghiệp qua các năm x Hệ số điều chỉnh khác (nếu có).

2. Tính giá hỗ trợ đời sống với đất nông nghiệp

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 47/2014/NĐ-CP về mức hỗ trợ ổn định đời sống sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp. Một nhân khẩu sẽ được tính bằng tiền tương đương 30kg gạo trong 01 tháng theo thời giá trung bình tại thời điểm hỗ trợ của địa phương. Cụ thể, nếu thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ tối đa:

 • 06 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở.
 • 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở.
 • 24 tháng trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn. Hoặc đặc biệt khó khăn.
 • Thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ:
 • 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở.
 • 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở.
 • 36 tháng trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn. Hoặc đặc biệt khó khăn.

+ Tiền hỗ trợ ổn định sản xuất:

Mức hỗ trợ ổn định sản xuất bằng tiền được áp dụng ở mức cao nhất bằng 30%/năm ( thu nhập sau thuế). Căn cứ theo mức thu nhập bình quân của 03 năm liền kề trước đó.

Ngoài ra, cá nhân, hộ gia đình, được bồi thường bằng đất nông nghiệp được hỗ trợ về giống cây trồng. Giống vật nuôi cho sản xuất nông nghiệp, các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm. Các dịch vụ bảo vệ thực vật, kỹ thuật trồng trọt, thú y. Chăn nuôi, kỹ thuật nghiệp vụ đối với sản xuất, kinh doanh dịch vụ công thương nghiệp.

+ Tiền hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm

Theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, mức hỗ trợ đào tạo nghề. Tìm kiếm việc làm đối với hộ cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp được tính như sau:

Tiền hỗ trợ = Diện tích đất được bồi thường (m2) x Giá đất nông nghiệp trong bảng giá đất x Hệ số bồi thường do địa phương quy định.

Địa phương sẽ quy định giá đất nông nghiệp và hệ số bồi thường. Tuy nhiên, mức tối đa không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi nằm trong hạn mức giao đất ở địa phương.

Như vậy, giá đền bù đất nông nghiệp hiện căn cứ theo nhiều yếu tố khác nhau. Để biết rõ hơn bạn cần liên hệ với các cơ quan quản lý địa chính tại địa phương hoặc sàn giao dịch bất động sản uy tín Phú Quốc sẽ giúp bạn cập nhật tin tức kịp thời. Đừng quên cập nhật thông tin mới về bất động sản tại Bdsphuquoc.net.vn.

(Nguồn: BDS Phú Quốc)

Bình luận
 • Quảng cáo phải tin tức
Thiết kế © 2021 bdsphuquoc.net.vn
0939656966
Google Ads: Google Tag Manager: