Google Console: Google ads: Google Tag Manager: Google Analytics
 • Kinh Nghiệm - Kiến Thức
  • Quy hoạch
  • Bản Đồ Quy Hoạch
  • Tin Quy Hoạch
  • Tin tức
  • Tư vấn Luật Đất Đai
  • Tin Thị Trường
  • Tin Tức Phú Quốc
  • Kinh Nghiệm - Kiến Thức
  • Du Lịch Giải Trí

Tài sản gắn liền với đất là gì? Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cập Nhật: 25/5/2021 | 10:46:46 AM

Khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) khi tiến hành mua bán đất thổ cư tại Phú Quốc, bên cạnh chứng nhận quyền sử dụng đất còn chứng nhận quyền sở hữu các loại tài sản gắn liền với đất.

Vậy cụ thể tài sản gắn liền với đất là gì? Điều kiện cấp sổ đỏ cho tài sản gắn liền với đất là gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp mọi người có thêm thông tin về vấn đề này. 

Tài sản gắn liền với đất là gì?

Theo Khoản 1 Điều 104 trong Luật Đất đai năm 2013: “Tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng và cây lâu năm có tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Tài sản gắn liền với đất là gì? Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tài sản gắn liền với đất được quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 21/2021/NĐ-CP và khoản 1 Điều 104 Luật Đất đai 2013.

Trước khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực, khái niệm “tài sản gắn liền với đất” không được định nghĩa rõ ràng nên có nhiều cách hiểu khác nhau.

Cách tính giá trị tài sản gắn liền với đất

Bộ tài chính cho biết rằng, việc xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất để hoàn trả cho chủ sở hữu tài sản, người có tài sản gắn với đất đã tạo lập hợp pháp và không có nguồn gốc từ Nhà nước. Việc làm này sẽ được thực hiện tại thời điểm Nhà nước thu hồi đất. Giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất được tính như sau:

 • Giá trị còn lại của cây trồng, vật nuôi sẽ bằng mức bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi đã được quy định tại Điều 90 của Luật đất đai 2013.
 • Giá trị còn lại của nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất (=) tỉ lệ % chất lượng còn lại của công trình xây dựng (x) giá xây dựng mới của công trình xây dựng gắn liền với đất.

>>> Có thể bạn quan tâm: Mua đất nền Dương Tơ Phú Quốc giá rẻ

Điều kiện cấp Sổ đỏ cho tài sản gắn liền với đất là gì?

Theo pháp luật quy định tại Điều 31, 32, 33 và 34, tài sản gắn liền trên đất được nhận chứng nhận quyền sở hữu phải có đủ điều kiện sau:

Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Đối với chủ sở hữu nhà ở cũng là người sử dụng đất, thì phải đáp ứng 2 điều kiện sau:

 • Chủ sở hữu nhà ở thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật.
 • Có đầy đủ giấy tờ chứng minh việc tạo lập nhà ở hợp pháp.

Đối với chủ sở hữu nhà ở không là người sử dụng đất, người sử dụng đất ở ngoài có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở thì phải đáp ứng 2 điều kiện sau:

 • Có hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng góp vốn, hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh, hoặc văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng nhà ở.
 • Có bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Tài sản gắn liền với đất là gì? Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tài sản gắn liền với đất có được cấp sổ đỏ khi có chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng khác

Đối với chủ sở hữu công trình xây dựng là người sử dụng đất và ghi tên mình cần phải có các loại giấy tờ sau:

 • Giấy phép xây dựng công trình đối với trường hợp phải xin phép xây dựng.
 • Giấy tờ về sở hữu công trình xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ, trừ trường hợp Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng.
 • Giấy tờ mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế công trình xây dựng theo quy định đã được công chứng hoặc chứng thực
 • Giấy tờ của Tòa án nhân dân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu công trình xây dựng đã có hiệu lực pháp luật.

Đối với chủ sở hữu công trình xây dựng là người sử dụng đất và ghi tên người khác, phải tuân theo các quy định trong Luật Đất đai. Đối với chủ sở hữu công trình xây dựng không là người sử dụng đất, để được cấp sổ đỏ cho tài sản gắn liền phải đáp ứng 2 điều kiện sau:

 • Có giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu công trình.
 • Có văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng công trình đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng

 • Trường hợp có giấy tờ

Giấy tờ về giao rừng sản xuất là rừng trồng. Giấy chứng nhận hoặc các giấy tờ được quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP, mà trong đó xác định Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất để trồng rừng sản xuất

Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán, hoặc tặng cho, hoặc thừa kế đối với rừng sản xuất là rừng trồng đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật. Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân, hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng đã có hiệu lực pháp luật.

 • Trường hợp không có giấy tờ

Nếu không có giấy tờ theo quy định mà có trồng rừng sản xuất bằng vốn của mình, thì phải được Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất.

Chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm

Cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu sẽ gồm những loại cây sau:

 • Cây công nghiệp lâu năm.
 • Cây ăn quả lâu năm.
 • Cây dược liệu lâu năm.
 • Cây lấy gỗ, cây bóng mát và cây cảnh quan lâu năm.

>>> Đọc thêm: Thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất đã được cấp giấy chứng nhận

7 trường hợp tài sản gắn liền với đất không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu

Căn cứ Điều 35 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, có 7 trường hợp tài sản gắn liền với đất không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, cụ thể:

- Tài sản gắn liền với đất mà thửa đất có tài sản đó không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định này.

- Nhà ở hoặc công trình xây dựng khác được xây dựng tạm thời trong thời gian xây dựng công trình chính hoặc xây dựng bằng vật liệu tranh tre, nứa, lá, đất; công trình phụ trợ nằm ngoài phạm vi công trình chính và để phục vụ cho việc quản lý, sử dụng, vận hành công trình chính.

Tài sản gắn liền với đất là gì? Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Căn cứ Điều 35 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, có 7 trường hợp tài sản gắn liền với đất không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng

- Tài sản gắn liền với đất đã có thông báo hoặc quyết định giải tỏa, phá dỡ hoặc đã có thông báo, quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Nhà ở, công trình được xây dựng sau thời điểm công bố cấm xây dựng; xây dựng lấn, chiếm mốc giới bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng; tài sản gắn liền với đất được tạo lập từ sau thời điểm quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà tài sản được tạo lập đó không phù hợp với quy hoạch được duyệt tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước, trừ trường hợp tài sản đã được xác định là phần vốn của Nhà nước đóng góp vào doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Tài sản gắn liền với đất không thuộc trường hợp được chứng nhận quyền sở hữu theo quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định này.

- Tài sản tạo lập do chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.

Bài viết trên đã cung cấp cho mọi người thông tin về tài sản gắn liền với đất và các thông tin liên quan. Hy vọng bài viết sẽ giúp mọi người có thêm nhiều thông tin hữu ích khi đang có ý định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Truy cập ngay Bdsphuquoc.net.vn để cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình mua bán đất Phú Quốc mới nhất. Hoặc gọi qua số Hotline của chúng tôi để được tư vấn giải đáp các thắc mắc. 

(Nguồn: BDS Phú Quốc)

Bình luận
 • Quảng cáo phải tin tức
Thiết kế © 2021 bdsphuquoc.net.vn
0902266769
Google Ads: Google Tag Manager: