Google Console: Google ads: Google Tag Manager: Google Analytics
 • Tư vấn Luật Đất Đai
  • Quy hoạch
  • Bản Đồ Quy Hoạch
  • Tin Quy Hoạch
  • Tin tức
  • Tư vấn Luật Đất Đai
  • Tin Thị Trường
  • Tin Tức Phú Quốc
  • Kinh Nghiệm - Kiến Thức
  • Du Lịch Giải Trí

Sẽ cưỡng chế Công ty Cổ phần xe buýt Phú Quốc, buộc trả lại gần 3.000m2 đất

Cập Nhật: 29/10/2022 | 7:17:17 AM

Kiên Giang - Buộc Công ty Cổ phần xe buýt Phú Quốc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc phải trả lại đất đã chiếm với diện tích 2.995,1m2.

cưỡng chế công ty cổ phần xe buýt phú quốc trả lại 3000 m2 đất

Ngày 28.10, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang vừa ký thông báo về việc tổ chức thi hành cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần xe buýt Phú Quốc.

Cụ thể, thời gian và địa điểm thi hành cưỡng chế bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, ngày 4.11.2022 tại tổ 14, khu phố 4, phường Dương Đông, theo biên bản đo đạc, kiểm tra hiện trạng diện tích đất do UBND phường lập ngày 27.4.2020.

Buộc Công ty Cổ phần Xe buýt Phú Quốc phải chấp hành nghiêm biện pháp khắc phục hậu quả tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1268/QĐ XPVPHC ngày 27.5.2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 2274/QĐ SĐBS ngày 13.9.2022 của Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Xe buýt Phú Quốc.

Đồng thời, buộc Công ty phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc phải trả lại đất đã chiếm với diện tích 2.995,1m2  cho Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc quản lý theo Biên bản lập ngày 27.4.2020 của UBND phường Dương Đông về việc đo đạc hiện trạng thực tế sử dụng đất của công ty theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang yêu cầu Công ty Cổ phần xe buýt Phú Quốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có) phải tự tháo dỡ công trình, di dời cây trồng, vật kiến trúc ra khỏi diện tích đã chiếm; di dời những tài sản, vật dụng (nếu có) ra khỏi khu vực địa điểm nêu trên; trả lại diện tích đã chiếm.

Trường hợp Công ty Cổ phần Xe buýt Phú Quốc không tự nguyện chấp hành, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức cưỡng chế phá dỡ các công trình, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Công ty phải chịu mọi chi phí cho hoạt động cưỡng chế theo quy định của pháp luật. 

Nguồn: Pháp luật

Bình luận
 • Quảng cáo phải tin tức
Thiết kế © 2021 bdsphuquoc.net.vn
0902266769
Google Ads: Google Tag Manager: