Google Console: Google ads: Google Tag Manager: Google Analytics
 • Tin Thị Trường
  • Quy hoạch
  • Bản Đồ Quy Hoạch
  • Tin Quy Hoạch
  • Tin tức
  • Tư vấn Luật Đất Đai
  • Tin Thị Trường
  • Tin Tức Phú Quốc
  • Kinh Nghiệm - Kiến Thức
  • Du Lịch Giải Trí

Nhiều chính sách mới tác động tích cực đến thị trường bất động sản

Cập Nhật: 18/6/2021 | 2:34:54 PM

Mặc dù thị trường BĐS được đánh giá là còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, một số Luật còn chồng chéo chưa được gỡ nhưng không thể phủ nhận, từ đầu năm đến nay, Chính phủ đã ban hành nhiều quy định sửa đổi, bổ sung tháo gỡ khó khăn cho BĐS tạo nên những tín hiệu tích cực.

Ngay từ đầu năm 2021, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới nhằm giải quyết bất cập, đẩy nhanh trình tự, thủ tục triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng, BĐS. Cụ thể như: 

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

Nghị định số 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng; 

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng….

Nghị định số 30/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, phù hợp với pháp luật về Đầu tư và pháp luật về Xây dựng sửa đổi năm 2020. Trong đó sửa đổi, bổ sung và quy định cụ thể hơn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở; Lập, điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở. Lựa chọn nhà đầu tư làm chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, dự án khu đô thị mới, quản lý vận hành nhà chung cư...

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Trong đó, có quy định chi tiết về trình tự thủ tục chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư dự án; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án nhà ở, dự án khu đô thị mới, dự án kinh doanh BĐS...

Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Trong đó sửa đổi, bổ sung và quy định cụ thể hơn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đơn giản thủ tục hành chính trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội; Giá bán, giá cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội, hồ sơ và xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội...

Cùng với đó, Nghị định số 50/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng cũng được ban hành.

Tuy vậy, theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, thị trường BĐS vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì vậy các cơ quan chuyên môn và địa phương phải chủ động theo dõi, bám sát diễn biến, kịp thời đề xuất các giải pháp để đảm bảo thị trường BĐS phát triển một cách ổn định, bền vững.

Theo Bộ trưởng, từ nay đến cuối năm, Bộ sẽ đẩy nhanh tiến độ rà soát để trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Nghiên cứu, xây dựng đề cương Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn đến 2040 thay thế Quyết định số 2127/2011/QĐ-CP Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, hoàn thiện Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg về tiêu chuẩn nhà ở công vụ trên cơ sở tổng hợp, báo cáo đề xuất các Bộ, ngành, địa phương.

Ngoài ra, các nhà đầu tư có thể tham khảo tại chuyên mục Tư vấn Luật Đất Đai của Bds Phú Quốc để hiểu rõ hơn pháp lý khi tiến hành mua bán đất.

(Nguồn: Sưu Tầm)

Bình luận
 • Quảng cáo phải tin tức
Thiết kế © 2021 bdsphuquoc.net.vn
0902266769
Google Ads: Google Tag Manager: