Google Console: Google ads: Google Tag Manager: Google Analytics
 • Tin Tức Phú Quốc
  • Quy hoạch
  • Bản Đồ Quy Hoạch
  • Tin Quy Hoạch
  • Tin tức
  • Tư vấn Luật Đất Đai
  • Tin Thị Trường
  • Tin Tức Phú Quốc
  • Kinh Nghiệm - Kiến Thức
  • Du Lịch Giải Trí

Hệ số điều chỉnh giá đất Kiên Giang năm 2021 có gì mới?

Cập Nhật: 30/6/2021 | 9:50:27 AM

Theo quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, hệ số điều chỉnh giá đất tại khu đô thị Phú Quốc là 1,5 lần và tại nông thôn là 1,4 lần…

Có hiệu lực từ ngày 5/7/2021, Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 vừa được Uỷ ban Nhân dân tỉnh tỉnh Kiên Giang ban hành xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

ÁP DỤNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT 5 TRƯỜNG HỢP

Theo Quyết định này, có 5 trường hợp sẽ áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất.

Thứ nhất, đối với các thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng (tính theo giá đất trong Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành), việc áp dụng hệ số điều chỉnh để tính tiền sử dụng đất khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

Cùng với đó là tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp này có hệ số điều chỉnh giá đất là 1,1 lần giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

Việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất cũng nhằm tính tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục địch sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất; tiền thuê đất đối với trường hợp nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, cũng áp dụng tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuế đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được nhà nước cho thuế đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Hệ số điều chỉnh áp dụng cho các tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm được chuyển sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và phải xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền một lần theo quy định.

Việc áp dụng hệ số cũng nhằm xác định giá đất để làm giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Thứ 2, là áp dụng vào các trường hợp xác định giá đất để làm căn cứ tính tiền thuê đất khi nhà nước cho thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo.

Thứ 3, xác định giá đất để làm cơ sở xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước cho thuê đất thu tiền hàng năm.

Thứ 4, là xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Nghị định 151 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Thứ 5, là xác định giá đất để làm cơ sở tính tiền thuê đất khi nhà nước cho thuê đất trong Khu kinh tế Phú Quốc và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên theo quy định tại Nghị định 35 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao…

>>> Tham khảo Bảng giá đất nông nghiệp Phú Quốc mới nhất

HỆ SỐ SẼ TÍNH TĂNG THÊM Ở MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP

Theo quy định này, khu vực đô thị Phú Quốc có hệ số điều chỉnh giá đất là 1,5 lần, trong khi đó, khu vực nông thôn là 1,4 lần. Đất đô thị ở Rạch Giá và Hà Tiên (trừ khu công nghiệp Thuận Yên) có hệ số điều chỉnh là 1,4 lần, và đất nông thôn là 1,3 lần. Các huyện còn lại (trừ khu công nghiệp Thạnh Lộc), hệ số tại đô thị là 1,3 lần và nông thôn là 1,2 lần.

Riêng khu công nghiệp Thạnh Lộc và Thuận Yên có hệ số điều chỉnh giá đất là 2 lần và 1,1 lần.

Khu đất, thửa đất thực hiện nghĩa vụ tài chính có vị trí tiếp giáp từ 2 mặt tiền đường trở lên thì hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm 20% so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định.

Ngoài việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất trên, hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm ở một số trường hợp cụ thể.

Thứ nhất, trong trường hợp khu đất, thửa đất thực hiện nghĩa vụ tài chính có vị trí tiếp giáp từ 2 mặt tiền đường trở lên thì hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm 20% so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định.

Thứ hai, khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 5 đến dưới 10 lần thì hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm 5% so với hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định.

Đối với khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 10 lần trở lên thì hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm 10% so với hệ số điều chỉnh giá đất.

Thứ ba, trường hợp khu đất, thửa đất thỏa mãn cả 2 yếu tố trên thì hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm theo quy định ở trường hợp thứ nhất trước, sau đó tiếp tục tính tăng thêm theo quy định ở trường hợp 2.

Trường hợp xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất thông qua hình thức đấu giá và cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất thông qua hình thức đấu giá theo hệ số điều chỉnh giá đất quy định như trên nhưng tổ chức đấu giá không thành do giá khởi điểm cao thì giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất được điều chỉnh giảm nhưng không được thấp hơn giá đất trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Với các tổ chức, cá nhân được áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định và đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng đến khi quyết định này có hiệu lực (5/7/2021) vẫn chưa có quyết định giá đất cụ thể hoặc chưa có thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của cơ quan thuế thì áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định tại thời điểm ra quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

(Nguồn: https://vneconomy.vn/he-so-dieu-chinh-gia-dat-kien-giang-nam-2021-co-gi-moi.htm)

Bình luận
 • Quảng cáo phải tin tức
Thiết kế © 2021 bdsphuquoc.net.vn
0902266769
Google Ads: Google Tag Manager: