Google Console: Google ads: Google Tag Manager: Google Analytics
 • Tin Thị Trường
  • Quy hoạch
  • Bản Đồ Quy Hoạch
  • Tin Quy Hoạch
  • Tin tức
  • Tư vấn Luật Đất Đai
  • Tin Thị Trường
  • Tin Tức Phú Quốc
  • Kinh Nghiệm - Kiến Thức
  • Du Lịch Giải Trí

Bộ trưởng Xây dựng đề nghị soát mâu thuẫn ở các luật quy hoạch, xây dựng

Cập Nhật: 29/6/2021 | 9:13:26 AM

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị vừa yêu cầu tổng hợp, đánh giá những mâu thuẫn, chồng chéo giữa pháp luật chuyên ngành có liên quan với pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.

Bộ trưởng Xây dựng yêu cầu đánh giá những mâu thuẫn, chồng chéo giữa pháp luật chuyên ngành có liên quan với pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng. (Ảnh: Đỗ Quân).

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa ký ban hành văn bản về đề nghị rà soát, tổng kết, đánh giá thực hiện Luật Quy hoạch đô thị và nội dung quy hoạch xây dựng tại Luật Xây dựng.

Theo đó, văn bản này được gửi đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng các Bộ ngành: Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương, Quốc phòng, Công an; Tài chính; Giao thông Vận tải.

Các hội, hiệp hội cũng nhận được văn bản có Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam; Tổng hội Xây dựng Việt Nam; Hiệp hội các đô thị Việt Nam; Hiệp hội Bất động sản Việt Nam…

>>> Có thể bạn quan tâm: Tư vấn Luật Đất Đai

Theo văn bản, các bộ ngành, UBND tỉnh cùng các cơ quan nêu trên tổng kết đánh giá toàn diện việc thực hiện Luật Quy hoạch đô thị và nội dung quy hoạch xây dựng tại Luật Xây dựng; xây dựng báo cáo tổng kết theo đề cương do Bộ Xây dựng soạn thảo.

Đồng thời tổng hợp, đánh giá những mâu thuẫn, chồng chéo giữa pháp luật chuyên ngành có liên quan với pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; kiến nghị các nội dung cần sửa đổi, bổ sung và các giải pháp khác để thực hiện Luật.

Nội dung báo cáo tổng kết, đánh giá được đề nghị gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 30/7/2021 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Tại cuộc làm việc với Bộ Xây dựng mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh công tác chỉ đạo quy hoạch xây dựng phải là chủ động của Nhà nước, quy hoạch xây dựng cần có tầm nhìn dài hạn, bài bản; khắc phục bằng được chất lượng và tiến độ lập quy hoạch xây dựng; chồng chéo, điều chỉnh quy hoạch tùy tiện.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Thủ tướng đã cơ bản thống nhất với Bộ Xây dựng về 10 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên trong thời gian tới như tiếp tục rà soát việc xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật để tăng cường công tác quản lý nhà nước đồng thời tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, phân cấp mạnh hơn nữa cho địa phương; Tập trung cho công tác quản lý phát triển đô thị...

(Nguồn: Sưu Tầm)

Bình luận
 • Quảng cáo phải tin tức
Thiết kế © 2021 bdsphuquoc.net.vn
0902266769
Google Ads: Google Tag Manager: