Google Console: Google ads: Google Tag Manager: Google Analytics
 • Tin Tức Phú Quốc
  • Quy hoạch
  • Bản Đồ Quy Hoạch
  • Tin Quy Hoạch
  • Tin tức
  • Tư vấn Luật Đất Đai
  • Tin Thị Trường
  • Tin Tức Phú Quốc
  • Kinh Nghiệm - Kiến Thức
  • Du Lịch Giải Trí

Tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19

Cập Nhật: 30/7/2021 | 1:50:59 PM

Công văn số 5187/VPCP-CN ngày 29/7/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc Tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19.

Tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19

(Nguồn: kiengiang.gov.vn)

Bình luận
 • Quảng cáo phải tin tức
Thiết kế © 2021 bdsphuquoc.net.vn
0939656966
Google Ads: Google Tag Manager: