Google Console: Google ads: Google Tag Manager: Google Analytics
 • Tin Tức Phú Quốc
  • Quy hoạch
  • Bản Đồ Quy Hoạch
  • Tin Quy Hoạch
  • Tin tức
  • Tư vấn Luật Đất Đai
  • Tin Thị Trường
  • Tin Tức Phú Quốc
  • Kinh Nghiệm - Kiến Thức
  • Du Lịch Giải Trí

Kiên Giang: Bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2021

Cập Nhật: 28/10/2021 | 2:05:23 PM

Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất, danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh này.

Theo nội dung Nghị quyết, danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại khoản 3, Điều 62 của Luật Đất đai có tổng sổ 15 dự án, với tổng diện tích quy hoạch là 121,65 ha, diện tích cần thu hồi đất là 121,30 ha, trong đó có sử dụng: Đất trồng lúa là 35,74 ha; đất rừng phòng hộ là 2,42 ha; đất khác 83,16 ha.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất, danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh này.

Cụ thể, đối với các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại khoản 3, Điều 62 của Luật Đất đai, đồng thời có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 58 của Luật Đất đai có tổng số 12 dự án, với tổng diện tích quy hoạch là 118,55 ha, diện tích cần thu hồi đất là 118,34 ha, trong đó có sử dụng: Đất trồng lúa là 35,74 ha; đất rừng phòng hộ là 2,42 ha; đất khác là 80,18 ha.

Trong đó, dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước; công trình sự nghiệp công cấp địa phương có 2 dự án gồm: dự án Mở rộng Trường trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang và dự án Xây dựng Trung tâm xã Hưng Yên với tổng diện tích quy hoạch là 12,41 ha, diện tích cần thu hồi đất là 12,41 ha, trong đó có sử dụng đất trồng lúa là 11,03 ha, đất khác là 1,38 ha.

Đối với các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, điện lực, công trình thu gom, xử lý chất thải có 9 dự án gồm: Đường Minh Lương-Giục Tượng, Trạm cấp nước xã Vĩnh Phú, Dự án đào kênh Ba Cú, Đường váo khu du lịch Ba Hòn (nâng cấp, mờ rộng đoạn cây xăng Binh Phận - mộ Chị Sứ), Cầu Mỹ Thái, Dự án đầu tư xây dựng công trinh đường bộ ven biền từ Hòn Đất đi Kiên Lương, Cầu Thứ Ba (ngang kênh xáng Xèo Rô), Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước xà Nam Thái, Trạm cấp nước xã Tân Thạnh,  với tổng diện tích quy hoạch tất cả các dự án là 100,91 ha, diện tích cần thu hồi đất là 100,70 ha, trong đó có sử dụng: đất trồng lúa là 23,08 ha, đất rừng phòng hộ là 2,42 ha, đất khác là 75,20 ha.

Dự án xây dựng công trình khu văn hóa có dự án Mở rộng Trung tâm Văn hóa huyện An Minh với tổng diện tích quy hoạch là 5,23 ha, diện tích cần thu hồi đất là 5,23 ha, trong đó có sử dụng: đất trồng lúa là 1,63 ha, đất khác 3,60 ha.

Ngoài ra, đối với các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai, nhưng không có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ có 3 dự án gồm: dự án đường ngang đảo Hòn Ngang, Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Dương Đông - Cứa Cạn - Gành Dầu và xây dựng mới nhánh nối với dường trục Nam - Bác, thành phố Phú Quốc và dự án cẩu Thầy Cai, cẩu Miễu với tổng diện tích quy hoạch tất cả là 3,10 ha, diện tích cần thu hồi đất là 2,96 ha.

Hội đồng nhân dân giao ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện và Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyêt này./.

(Nguồn: Sưu Tầm)

Bình luận
 • Quảng cáo phải tin tức
Thiết kế © 2021 bdsphuquoc.net.vn
0902266769
Google Ads: Google Tag Manager: