Google Console: Google ads: Google Tag Manager: Google Analytics
 • Tin Tức Phú Quốc
  • Quy hoạch
  • Bản Đồ Quy Hoạch
  • Tin Quy Hoạch
  • Tin tức
  • Tư vấn Luật Đất Đai
  • Tin Thị Trường
  • Tin Tức Phú Quốc
  • Kinh Nghiệm - Kiến Thức
  • Du Lịch Giải Trí

Dự Thảo Quy Định Điều Kiện Tách Thửa, Hợp Thửa Đất Tại Kiên Giang

Cập Nhật: 8/4/2021 | 8:40:20 PM

Ngày 01 tháng 04 năm 2021 vừa qua, Sở Tài Nguyên và Môi Trường xin trình UBND tỉnh Kiêng Giang Dự thảo số 195/TTr-STNMT quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

Dự thảo thách thửa, hợp đất bao gôm:

 • Phạm vị điều chỉnh
 • Đối tượng áp dụng
 • Điều kiện để được tách thửa
 • Điều kiện để được hợp thửa
 • Diện tích tối thiểu để được tách thửa đối với đất ở và đất phi nông nghiệp và 1 số quy định chi tiết áp dụng cho 1 số trường hợp cụ thể.
   

Quy Định Điều Kiện Tách Thửa, Hợp Thửa Đất Tại Kiên Giang

Quy Định Điều Kiện Tách Thửa, Hợp Thửa Đất Tại Kiên Giang

Quy Định Điều Kiện Tách Thửa, Hợp Thửa Đất Tại Kiên Giang

Quy Định Điều Kiện Tách Thửa, Hợp Thửa Đất Tại Kiên Giang

Quy Định Điều Kiện Tách Thửa, Hợp Thửa Đất Tại Kiên Giang

Quy Định Điều Kiện Tách Thửa, Hợp Thửa Đất Tại Kiên Giang

Quy Định Điều Kiện Tách Thửa, Hợp Thửa Đất Tại Kiên Giang

Quy Định Điều Kiện Tách Thửa, Hợp Thửa Đất Tại Kiên Giang

Quy Định Điều Kiện Tách Thửa, Hợp Thửa Đất Tại Kiên Giang

Quy Định Điều Kiện Tách Thửa, Hợp Thửa Đất Tại Kiên Giang

Quy Định Điều Kiện Tách Thửa, Hợp Thửa Đất Tại Kiên Giang

Theo Bdsphuquoc.net,vn đánh giá về ảnh hưởng của dự thảo này đối với Phú Quốc cho rằng: “Việc quy định cụ thể điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nói chung và Phú Quốc nói riêng sẽ giúp các nhà đầu tư tránh được những rủi ro pháp lý khi tiến hành giao dịch đất đai, đồng thời cũng thấy rõ tiềm năng phát triển đầu tư của Phú Quốc thời điểm hiện tại và cả tương lai”. Đây là dấu hiệu tích cực cho các quý nhà đầu tư bất động sản Phú Quốc khi có định hướng tìm lời giải cho bài toán đầu tư dài hạn “tấc vàng” Phú Quốc này.

(Nguồn: BDS Phú Quốc)

Bình luận
 • Quảng cáo phải tin tức
Thiết kế © 2021 bdsphuquoc.net.vn
0902266769
Google Ads: Google Tag Manager: