Google Console: Google ads: Google Tag Manager: Google Analytics
 • Tin Quy Hoạch
  • Quy hoạch
  • Bản Đồ Quy Hoạch
  • Tin Quy Hoạch
  • Tin tức
  • Tư vấn Luật Đất Đai
  • Tin Thị Trường
  • Tin Tức Phú Quốc
  • Kinh Nghiệm - Kiến Thức
  • Du Lịch Giải Trí

Đề xuất điều chỉnh quy hoạch Phú Quốc

Cập Nhật: 23/3/2021 | 11:45:25 AM

Quy hoạch xây dựng đảo Phú Quốc, Kiên Giang đến năm 2030 vừa được Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt theo hướng tăng hàng trăm ha đất ở, tăng dân số.

Đề xuất điều chỉnh quy hoạch Phú Quốc

Đô thị trên đảo Phú Quốc hiện nay 

Báo cáo thẩm định điều chỉnh quy hoạch xây dựng đảo Phú Quốc, Kiên Giang đến năm 2030 vừa được Bộ Xây dựng gửi Thủ tướng cho thấy một số khu vực quy hoạch trên đảo sẽ được điều chỉnh.

Tổng diện tích đất được đề xuất điều chỉnh quy hoạch tại các khu vực đảo Phú Quốc 674ha. Trong đó, đáng lưu ý đất ở điều chỉnh tăng 168ha, đất tái định cư tăng 54ha, đất công trình công cộng giảm 23ha, đất giao thông tăng 6,7ha, đất du lịch hỗn hợp giảm 178ha, đất nông nghiệp giảm 129ha, đất rừng phòng hộ giảm 71,9ha...

Sau điều chỉnh quy hoạch xây dựng các khu vực trên đảo Phú Quốc, dân số trên đảo cũng được điều chỉnh tăng thêm khoảng 42.500 người so với quy hoạch được duyệt.

Bộ Xây dựng đánh giá việc điều chỉnh quy hoạch đảo Phú Quốc sẽ thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái, dịch vụ du lịch hỗn hợp, góp phần nâng cao hiệu quả du lịch biển đảo của thành phố Phú Quốc.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cũng lưu ý tỉnh Kiên Giang khi điều chỉnh quy hoạch theo hướng tăng đất ở, tăng dân số cần bổ sung hệ thống hạ tầng xã hội để bảo đảm không quá tải hạ tầng các khu vực.

Việc điều chỉnh đất rừng phòng hộ thành đất du lịch phải thực hiện đúng quy định pháp luật, có biện pháp trồng bổ sung rừng để bảo vệ môi trường sinh thái trên đảo.

(Nguồn: BĐS Phú Quốc)

Bình luận
  Thiết kế © 2021 bdsphuquoc.net.vn
  0939656966
  Google Ads: Google Tag Manager: