Google Console: Google ads: Google Tag Manager: Google Analytics
 • Tin Tức Phú Quốc
  • Quy hoạch
  • Bản Đồ Quy Hoạch
  • Tin Quy Hoạch
  • Tin tức
  • Tư vấn Luật Đất Đai
  • Tin Thị Trường
  • Tin Tức Phú Quốc
  • Kinh Nghiệm - Kiến Thức
  • Du Lịch Giải Trí

Chỉ thị 40-CT/TW trên thành phố đảo ngọc Phú Quốc

Cập Nhật: 23/11/2021 | 9:12:27 AM

Trên chặng đường 19 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt sau 7 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị 40-CT/TW), Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Phú Quốc đã đạt những thành tích xuất sắc trong thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước, góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên đị

Hệ thống Điểm giao dịch tại xã của Phòng giao dịch NHCSXH thành phố Phú Quốc luôn đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Huy động mọi nguồn lực giúp dân thoát nghèo

Điểm nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ở thành phố Phú Quốc là tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị trong huy động mọi nguồn lực, tập trung các nguồn vốn để giúp dân giảm nghèo, cải thiện cuộc sống, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Ngay từ khi có Chỉ thị, Thành ủy Phú Quốc ban hành các văn bản về việc triển khai thực hiện Chỉ thị đến ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp thành phố và UBND cấp xã, phường. Đặc biệt, giữa thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, Thành ủy Phú Quốc còn có văn bản chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 40-CT/TW và Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư về tín dụng chính sách, trong đó là ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Hàng năm, UBND thành phố đều trích ngân sách chuyển sang NHCSXH, đến nay, tổng nguồn vốn ngân sách địa phương đạt hơn 38 tỷ đồng, tăng 09 tỷ đồng so với cuối năm 2020. Nguồn vốn ưu đãi đã hỗ trợ kịp thời cho 1.129 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn đầu tư hiệu quả, phát triển kinh tế, nuôi trồng đánh bắt thủy sản.

Cấp ủy, chính quyền các cấp ở Phú Quốc xác định cuộc hành trình của tín dụng chính sách là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung các nguồn lực tài chính về một đầu mối là NHCSXH. Cùng với đó, Chủ tịch UBND các xã, phường được cử làm thành viên chính thức của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố, tham gia trực tiếp quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác như: Hội Nông dân, Hội Liên HiệpPhụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên đã làm tốt công tác truyền tải nguồn vốn chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Các Tổ tiết kiệm và vay vốn được kiện toàn, củng cố, 100% tổ toàn thành phố hoạt động đảm bảo chất lượng, thực hiện công tác bình xét đối tượng vay vốn, hạn chế cho vay sai đối tượng góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng tín dụng chính sách ở Phú Quốc, với nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,5%/tổng dư nợ. Đến 31.10.2021, tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Phú Quốc đạt 230 tỷ đồng, chiếm 99% tổng dư nợ; trong đó, dư nợ cao nhất là Hội Nông dân thành phố đạt 120 tỷ đồng, chiếm 52,17%.

(Nguồn: Ngân Hàng CSXH thành phố)

Bình luận
 • Quảng cáo phải tin tức
Thiết kế © 2021 bdsphuquoc.net.vn
0902266769
Google Ads: Google Tag Manager: